انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی انجمن علمی علوم کامپیوتر در سال ۱۳۸۵ همزمان با تشکیل گروه علوم کامپیوتر در دانشکده ریاضی ، به همت دانشجویان ورودی ۸۵ تشکیل شد. تا به امروز برنامه های متنوعی در جهت آشنایی دانشجویان و اساتید با رشته ی علوم کامپیوتر و فرصت های علمی ، تحقیقاتی و شغلی این رشته توسط انجمن برگزار گردیده است. http://csa-tmu.mihanblog.com 2017-12-12T07:40:25+01:00 text/html 2013-04-14T18:52:53+01:00 csa-tmu.mihanblog.com دبیر انجمن اولین جلسه ی کلاس های php http://csa-tmu.mihanblog.com/post/26 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در این پست قصد داریم اولین جلسه ی کلاس های php&nbsp;را بررسی کنیم و افرادی که در این کلاس ها شرکت کردند بتوانند از منبع خوبی در خانه هم بهره مند شوند.</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">در ابتدا لینک دانلود کتاب&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">php را در اختیارتان قرار می دهیم:</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;</span><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">https://www.dropbox.com/sh/sxcr2vjp2zkpohd/QC6TS_zbsT</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چند منبع فارسی برای درک بهتر دانشجویان:<br></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font><div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;"><font size="3">آموزش نصب و راه اندازی محیط سرور پی اچ پی Xammp</font></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;"><font size="3"><a href="http://gugel.persianblog.ir/post/209" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);">http://gugel.persianblog.ir/<wbr>post/209</a><br></font></div></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;"><font size="3"><br></font></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;"><div><font size="3">PHP Manual - file chm site&nbsp;<a href="http://php.net/" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);">php.net</a>&nbsp;بهترین منبع برای جست وجوی php&nbsp;</font></div><div><font size="3"><a href="http://4paye.ir/book/php-manual" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);">http://4paye.ir/book/php-<wbr>manual</a><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div></div><div><font size="3">در انتها چند منبع انگیسی:</font></div></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><h3 style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; padding: 0px; margin: 1.833em 0px 0.611em; font-weight: normal; line-height: 1.222em;"><a href="http://www.amazon.com/gp/product/0596101015?ie=UTF8&amp;tag=maawe-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=0596101015" target="_blank" style="color: rgb(35, 97, 161); padding: 0px; margin: 0px;"><span style="font-size: 1.286em;">P</span><font size="3">HP Cookbook (Cookbooks (O’Reilly))</font></a></h3></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><h3 style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; padding: 0px; margin: 1.833em 0px 0.611em; font-weight: normal; line-height: 1.222em;"><font size="3" style="color: rgb(35, 97, 161); padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.amazon.com/gp/product/0596006306?ie=UTF8&amp;tag=maawe-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=0596006306" target="_blank" style="color: rgb(35, 97, 161); padding: 0px; margin: 0px;">Head First PHP &amp; MySQL</a></font></h3><h3 style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; padding: 0px; margin: 1.833em 0px 0.611em; font-weight: normal; line-height: 1.222em;"><br></h3></div><div><h3 style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; padding: 0px; margin: 1.833em 0px 0.611em; font-weight: normal; line-height: 1.222em;"><a href="http://www.amazon.com/gp/product/1590598628?ie=UTF8&amp;tag=maawe-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=1590598628" target="_blank" style="color: rgb(35, 97, 161); padding: 0px; margin: 0px;"><span style="color: rgb(35, 97, 161); padding: 0px; margin: 0px; font-size: 1.286em;">B</span><font size="3" style="color: rgb(35, 97, 161); padding: 0px; margin: 0px;">eginning PHP and MySQL: From Novice to Professional, Third Edition (Beginning from Novice to Professional)</font></a></h3><h3 style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; padding: 0px; margin: 1.833em 0px 0.611em; font-weight: normal; line-height: 1.222em;"><br></h3></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>درنظر داریم منابع و کتاب های php را به زودی در قسمت کتابخانه ی مجازی قرار دهیم...</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>با ما در ارتباط باشید.</b></font></div> </div> text/html 2013-03-18T12:38:51+01:00 csa-tmu.mihanblog.com دبیر انجمن برگزاری کلاسهای php http://csa-tmu.mihanblog.com/post/25 <br><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upcity.ir/images2/84598941899612224913.jpg" alt=""></div> text/html 2013-03-16T06:05:09+01:00 csa-tmu.mihanblog.com دبیر انجمن بانک کتاب مجازی افتتاح شد http://csa-tmu.mihanblog.com/post/24 <br><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upcity.ir/images2/64843658883393288712.jpg" alt=""></div><div><font size="3"><b>برای دانلود به قسمت صفحات جانبی، بانک کتاب مجازی و یا به لینک زیر مراجعه کنید.</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><a href="https://www.dropbox.com/sh/2rkke92f76nptir/cP9d7Wq24g">https://www.dropbox.com/sh/2rkke92f76nptir/cP9d7Wq24g</a></div><div><br></div><div><font size="3"><b>و برای اطلاعات بیشتر از محتوا و چگونگی کار با این فایل ها به ادامه مطلب مراجعه کنید.</b></font></div> text/html 2012-05-18T05:41:10+01:00 csa-tmu.mihanblog.com دبیر انجمن دومین جشنواره دانشگاهی حرکت در دانشگاه خوارزمی http://csa-tmu.mihanblog.com/post/20 <FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff0000><FONT color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff0000><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff0000><FONT color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff0000><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff0000><FONT color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff0000><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff0000> <P align=center><FONT color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#ff0000>دومین جشنواره دانشگاهی حرکت</FONT> ویژه دستاورد انجمن های علمی دانشجویی در <FONT color=#ff0000>خرداد ماه 91</FONT> در <FONT color=#ff0000>دانشگاه خوارزمی</FONT> برگزار خواهد شد.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><STRONG><IMG style="WIDTH: 262px; HEIGHT: 171px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.sakhu.ir/site/images/link/tmu.PNG" width=262 height=127></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#009900 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>هدف از برگزاری این جشنواره عبارتست از:</STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>1ـ نمایه‌سازی آثار، تولیدات و دستاوردهای&nbsp;32 انجمن علمی دانشجویی در حال فعالیت تحت نظر دانشگاه خوارزمی</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>2ـ مدیریت دانش و منابع اطلاعاتی تولید شده در انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>3ـ شناسایی، معرفی و تقدیر از انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در عرصه‌های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، فناوری، اختراع و ابتكار، كارآفرینی، نشریات علمی دانشجویی و ...</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>4ـ شناسایی ، معرفی و تقدیر از شركتهای دانشجویی ، صنایع كارآفرین ، خیرین برگزیده و حامیان مالی انجمن های علمی دانشجویی</FONT></P> <P><FONT color=#000000 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>5ـ ایجاد فن‌بازار و نمایشگاه دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشجویی در كنار صنایع به منظور تقویت پیوندها میان صنعت، جامعه و دانشگاه و تلاش به منظور فرهنگ‌سازی در این مسیر</FONT></P> <P><FONT color=#009900><STRONG>بخش‌های جشنواره:</STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#000000>دومین جشنواره دانشگاهی حركت در دانشگاه خوارزمی از 3 بخش تشكیل شده است.</FONT></P> <P><FONT color=#000000><EM><FONT color=#ff0000>بخش اول</FONT></EM> اهدای تندیس حركت به 14 گروه از انجمن‌های علمی دانشجویی</FONT></P> <P><FONT color=#000000><EM><FONT color=#ff0000>بخش دوم</FONT></EM> اهدای تندیس طلایی حركت به گروه هایی از شركت‌ها، صنایع، موسسات و صنایع حامی انجمن های علمی دانشجویی</FONT></P> <P><FONT color=#000000><EM><FONT color=#ff0000>بخش سوم</FONT></EM> نمایشگاه جامع آثار و دستاورد انجمن‌های علمی دانشجویی</FONT></P> <P><FONT color=#000000></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900>زمان برگزاری نمایشگاه</FONT>&nbsp;<FONT color=#000000>: </FONT>31/2/91 لغایت 3/3/91 </STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#009900>محل برگزاری نمایشگاه</FONT><FONT color=#000000> :</FONT>&nbsp;محوطه مرکزی دانشگاه خوارزمی</STRONG></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2012-05-05T05:30:00+01:00 csa-tmu.mihanblog.com دبیر انجمن بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب به روایت تصویر http://csa-tmu.mihanblog.com/post/19 <div style="text-align: center;"><img style="width: 85px; height: 162px;" src="http://www.tibf.ir/userfiles/image/lo.png" alt="نشان بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="2">نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با 24 دوره برگزاری، یکی از معتبرترین نمایشگاه های بین المللی در سراسر جهان است. حضور بیش از 2000 ناشر داخلی و&nbsp;750 ناشر خارجی و بازدید بیش از&nbsp;5 میلیون نفر از این نمایشگاه، &nbsp;اعتبار فوق العاده ای به آن بخشیده است.</font></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="2">ستاد برگزاری نمایشگاه در<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> تلاش است تا در <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;"><span style="font-size: larger;">بیست و&nbsp;پنجمین &nbsp;نمایشگاه بین المللی کتاب تهران</span></span><span style="font-size: small;"> </span>بیش </span>از پیش در جهت اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و رضایت مردم فرهنگ دوست کشورمان گام بردارد.</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><br></p><div style="text-align: center;"><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"><p style="text-align: center;"> <img style="width: 500px; height: 333px;" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/05/791732_orig.jpg"></p></span></div><span id="Newsdetails2_lblBody" class="news_body"> <p style="text-align: center;"> <img style="width: 500px; height: 333px;" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/05/791731_orig.jpg"></p> <p style="text-align: center;"> <img src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/05/791722_orig.jpg"></p> <p style="text-align: center;"> <img style="width: 500px; height: 333px;" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/05/791726_orig.jpg"></p> <p style="text-align: center;"> <img style="width: 500px; height: 333px;" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/05/791725_orig.jpg"></p> <p style="text-align: center;"> <img style="width: 500px; height: 333px;" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/05/791729_orig.jpg"></p> <p style="text-align: center;"> <img style="width: 500px; height: 333px;" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/05/791730_orig.jpg"></p> <p style="text-align: center;"> <img style="width: 500px; height: 333px;" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/05/791741_orig.jpg"></p> <p style="text-align: center;"> <img style="width: 500px; height: 333px;" src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/05/791733_orig.jpg"></p></span><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></p><br></div><div style="text-align: center;"> <br></div> text/html 2012-04-05T21:17:18+01:00 csa-tmu.mihanblog.com خانم گرامی هفتمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران http://csa-tmu.mihanblog.com/post/18 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> هفتمین دوره مسابقات و چهارمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. این مسابقات با حضور برخی از معاونان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و مسئولان سفارتخانه‌های مکزیک و ژاپن در ایران آغاز شد. این دوره از رقابت‌ها با حضور 359 تیم از دانشگاه‌ها و مدارس کشورمان و همچنین 14 تیم خارجی برگزار می‌شود. تیم‌های خارجی شرکت کننده در این دوره ربوکاپ آزاد ایران از کشورهای آمریکا ، انگلیس، آلمان، چک، برزیل، هند، چین، پاکستان، ترکیه، یونان و مکزیک هستند. لیگ ربات‌های امدادگر واقعی، لیگ شبیه ساز عامل امداد ، لیگ شبیه ساز فوتبال دو بعدی و سه بعدی، لیگ رباتهای فوتبالیست سایز کوچک، لیگ ربات های خانگی و انسان نما، از جمله بخش‌های این دوره مسابقات است. پذیرش تیم‌های دانش آموزی ایران در مسابقات جهانی ربوکاپ که سال آینده در مکزیک برگزار خواهد شد، منوط به موفقیت در این مسابقات است.هفتمین دوره مسابقات و چهارمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران تا 19 فروردین ادامه دارد. </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-01-23T17:45:16+01:00 csa-tmu.mihanblog.com دبیر انجمن درگذشت خانم دکتر آشتیانی http://csa-tmu.mihanblog.com/post/17 <div style="text-align: center;"><img style="width: 99px; height: 155px;" src="http://blog.globalsister.org/wp-content/uploads/2009/11/380px-Black_Ribbon_svg.png" alt="" hspace="0" border="0" vspace="0" align="bottom"><br></div><font size="3">در گذشت خانم دکتر مهناز آشتیانی، از اساتید دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر را به اقوام و آشنایان ایشان تسلیت گفته و برای ایشان طلب آمرزش و </font><font size="3">مغفرت </font><font size="3">می نماییم. </font> text/html 2012-01-03T12:24:48+01:00 csa-tmu.mihanblog.com آقای ابوذرخانی فرد تعریف علوم کامپیوتر http://csa-tmu.mihanblog.com/post/10 <font size="3"><span style="font-style: italic; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">علوم کامپیوتر چه چیزی هست؟</span><br></font><font size="3">ما دوست داریم بگوییم که رشته علوم کامپیوتر به شما می‌آموزد چگونه قاعده مند فکر کنید و چگونه مسائل را به صورت مؤثر حل کنید. همانطور که درس هایش به خودی خود فراتر از مرز های علوم کامپیوتر نیز کاربرد دارند.</font><br><font size="3">اما به طور کلی علوم کامپیوتر مطالعه ی اطلاعات است. شما چگونه اطلاعات را نمایش میدهید؟ و یا با چه روش هایی (الگوریتم هایی) میتوانید آن‌ها را پردازش کنید؟<br>بیشتر پاسخ‌های روشنفکرانه علوم کامپیوتر را اینگونه تعریف میکنند : ((<span style="color: rgb(0, 0, 153);">علوم کامپیوتر هیچ قلمرو انحصاری ندارد و اهمیتش زمانی مشخص می‌شود که مسایل گوناگون را حل میکند.</span>))<br>این رشته به کمک ابزارها و ایده‌ها به شما قدرت میدهد تا بتوانید در هر قلمرو ای که به آن علاقه مندید فعالیت نمایید، چه در دانشگاه و چه در خارج از آن.<br><br><span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);">علوم کامپیوتر چه چیزی نیست؟</span><br>برخلاف باور های عامیانه، در واقع علوم کامپیوتر درباره ی برنامه نویسی نیست؛ حتی اگر شما در این رشته برنامه نویسی نیز یاد بگیرید. زبان های برنامه نویسی ابزارهایی هستند که علوم کامپیوتر برای حل مسائل آن‌ها را میسازد و یا از آن‌ها استفاده میکند.<br><br><span style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 153);">منبع : دانشگاه هاروارد</span><br><br>میتوانید تعریف اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت معلم را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.<br></font> text/html 2011-12-17T14:30:00+01:00 csa-tmu.mihanblog.com دبیر انجمن برگزاری مراسم هفته ی پژوهش دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر http://csa-tmu.mihanblog.com/post/8 <font size="3">امروز مراسم هفته ی پژوهش دانشکده با همکاری <span style="color: rgb(255, 0, 0);">انجمن علمی علوم کامپیوتر</span> برگزار گردید.<br><br>در این مراسم پس از تلاوت قرآن مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">سرکار خانم دکتر ماهیار</span>، معاونت محترم آموزش دانشکده ایراد سخن فرمودند.<br><br>سپس <span style="color: rgb(255, 0, 0);">جناب آقای دکتر پورمهدیان</span> که به عنوان میهمان از دانشگاه امیرکبیر در جمع ما حضور داشتند ، سمیناری تحت عنوان «<span style="color: rgb(255, 0, 0);">کاربرد منطق در علوم کامپیوتر</span>» ارائه نمودند.<br><br>در این مراسم همچنین از پژوهشگران دانشکده و <span style="color: rgb(255, 0, 0);">جناب آقای دکتر حسین ذاکری </span>تجلیل شد.<br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">جناب آقای دکتر طاهر قاسمی</span> نیز در مورد نحوه ی تحقیق و پژوهش سخنرانی کردند.<br><br>در انتهای مراسم نیز میزگردی تحت عنوان «پژوهش در ریاضیات» با حضور هفت تن از اساتید برجسته ی دانشکده برگزار گردید.<br><br>اسلاید های پخش شده در سمینار:</font><br><br><font size="2"><a href="http://csa-tmu.persiangig.com/document/presentations/Computing%20Science%28Dr.Pourmahdian%29.pdf" target="_blank" title="">اسلاید دکتر پورمهدیان</a></font><font size="2"><br><br><a href="http://csa-tmu.persiangig.com/document/presentations/Prof.H.Zakeri.ppt" target="_blank" title="">اسلاید تجلیل از دکتر ذاکری</a><br><br></font><font size="2"><a href="http://csa-tmu.persiangig.com/document/presentations/Mathematic%20and%20Computer%20Sciences.pptx" target="_blank" title="">اسلاید معرفی دانشکده</a></font><br> text/html 2011-12-11T09:35:54+01:00 csa-tmu.mihanblog.com دبیر انجمن برنامه های دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر در هفته پژوهش http://csa-tmu.mihanblog.com/post/7 <font size="2"><span style="color: blue; font-weight: bold;" class="bbc_color"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">شنبه 26 آذر ماه 1390</span>، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ساعت 9:45 الی 12:45</span>، در <span style="color: rgb(255, 0, 0);">سالن شماره یك دانشكده علوم</span>، با حضور اساتید و دانشجویان</span><br>- سخنرانی <span style="color: rgb(255, 0, 0);">دكتر مسعود پور مهدیان </span>با عنوان <span style="color: rgb(255, 0, 0);">كاربرد منطق در علوم كامپیوتر</span><br>- سخنرانی<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> دكتر طاهر قاسمی هنری</span><br>- تجلیل از اساتید پیشكسوت<br>- معرفی پایان نامه های برتر كارشناسی ارشد و رساله برتر دكترای تخصصی<br>- میزگرد با موضوع نحوه پژوهش در ریاضیات<br><br><span style="color: blue; font-weight: bold;" class="bbc_color"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دوشنبه 28 آذر ماه 1390</span> ، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ساعت 10 الی 13</span>، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">اتاق سمینار دانشكده علوم ریاضی و كامپیوتر</span>، با حضور اساتید و دانشجویان</span><br>- سخنرانی <span style="color: rgb(255, 0, 0);">دكتر علیرضا مدقالچی</span><br>- سخنرانی مدیران گروه های ریاضی و علوم كامپیوتر<br>- معرفی پژوهشگربرتر دانشكده<br>- معرفی صفحه وب شخصی طراحی شده برای اساتید دانشكده</font> text/html 2011-12-08T18:43:43+01:00 csa-tmu.mihanblog.com خانم غیاثی برگزاری نمایشگاه الکامپ سال90 http://csa-tmu.mihanblog.com/post/6 <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی </span></b><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">ایران الکامپ</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(Iran Elecomp)</span></span></b><b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"> اعلام شد</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">:</span></b></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br></span></b></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">محل برگزاری : </span></b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(255, 0, 0);" lang="AR-SA">محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تاریخ شروع</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> :</span></b> <span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(255, 0, 0);">۱۳۹۰/۰۹/۱۹ (2011/12/10)</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تاریخ پایان</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> :</span></b> <span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(255, 0, 0);">۱۳۹۰/۰۹/۲۲ (2011/12/13)</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">&nbsp;</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">تاریخچه</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> :</span></b></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">این نمایشگاه با مجوزرسمی از سازمان توسعه تجارت ایران و با حمایت و همکاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران - نهادهای دولتی و غیردولتی ارگانها و سازمانهای مرتبط برگزار می گردد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">.</span></p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><b><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">گروه های کالایی نمایشگاه</span></b><b><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> :</span></b></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">سخت افزار کامپیوتر ، تولید و ارائه قطعات ، ملزومات ، دستگاه های جانبی و کالاهای مصرفی</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">نرم افزار ، اتوماسیون اداری ، مالی ، دانشگاهی و اداری و </span>...</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">تجهیزات شبکه ، انواع کابل شبکه ، آموزش و خدمات مشاوره و پشتیبانی</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">کامپیوتر قابل حمل ( نوت بوک و تبلت </span>)</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک ، دانشگاه ها و آموزش از راه دور</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و لوح فشرده</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای داخلی و خارجی</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">خدمات اینترنت ، اینترانت</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">مشاوره و طراحی نرم افزارهای تحت وب</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- ICT <span dir="RTL" lang="AR-SA">و فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">تجهیزات الکتریکی ، تجهیزات و سیستمهای دیجیتالی</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">خدمات شبکه های اطلاع رسانی</span> PROVIDERS</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">شبکه داده ها و امنیت اطلاعات و داده ها</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">ارائه و پشتیبانی سخت افزاری</span> MAINFRAME ، <span dir="RTL" lang="AR-SA">تولید و ارائه نرم افزارهای غیر</span> MAINFRAME</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم های الکترونیکی و امنیتی و اطلاعاتی ، سیستم های حضور و غیاب</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">ماشین های اداری ، تکنولوژی و تجهیزات سمعی بصری و کمک آموزشی</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">برق اضطراری</span> UPS ، <span dir="RTL" lang="AR-SA">باطری و تجهیزات جانبی</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">دستگاه های اندازه گیری و آموزشی ، فناوری آموزشی</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوربینهای مدار بسته و آیفون های تصویری</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">تبلیغات اینترنتی ، بازاریابی تحت وب</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">گرافیک کامپیوتر ، انیمیشن کامپیوتر ، رسانه های دیجیتال و سیستمهای مالتی مدیا</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">لوازم صوتی و تصویری ، تصویربرداری و عکاسی</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">بازی های کامپیوتری ، سرگرمی ها و تجهیزات وابسته</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">برنامه های پژوهشی و توسعه فن آوری</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">فناوری اطلاعات مورد استفاده در تجهیزات راه دور و تکنولوژی ارتباطات</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">آموزش علوم و فنون کامپیوتری و</span> IT</span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">تحقیق وتوسعه ، سرمایه گذاری ، بازار های آینده و فن آوری های در حال ظهور</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">خدمات پس از فروش و پشتیبانی کامپیوتری</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal;" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">- <span dir="RTL" lang="AR-SA">انجمنها ، نشریات ، مجلات تخصصی</span></span></p> text/html 2011-12-07T06:56:16+01:00 csa-tmu.mihanblog.com دبیر انجمن سمینار سیستم های مدیریت هوشمند http://csa-tmu.mihanblog.com/post/4 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3">سمینار<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> سیستم های مدیریت هوشمند</span> در تاریخ <span style="color: rgb(255, 0, 0);">20 آذر ( یکشنبه )</span> توسط <span style="color: rgb(255, 0, 0);">دکتر فرشاد عشقی</span> در <span style="color: rgb(255, 0, 0);">سالن شماره 1 دانشکده علوم</span> ارائه خواهد شد.<br><br>این سمینار درباره یکی از زمینه های شغلی رشته ی علوم کامپیوتر بحث خواهد کرد که طراحی سیستم هایی است که بتوانند مدیریت بخشی از یک مکان همچون کارخانه ، پارکینگ ، تونل ، اورژانس را به صورت هوشمند انجام دهند.</font><br><br><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">علاقه مندان به دروس شبکه های کامپیوتری ، هوش مصنوعی و دروس مرتبط با این دروس میتوانند با کمی مطالعه فرصت های شغلی مناسبی را در زمینه ی طراحی این نوع سیستم ها بدست آورند.</span></font><br> text/html 2011-11-28T14:30:00+01:00 csa-tmu.mihanblog.com دبیر انجمن برگزاری سمینار علوم کامپیوتر و فرصت های آتی http://csa-tmu.mihanblog.com/post/2 <FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: medium" class=bbc_size><SPAN class=bbc_font>امروز سمینار <SPAN style="COLOR: red" class=bbc_color>علوم کامپیوتر و فرصت های آتی</SPAN> با سخنرانی<SPAN style="COLOR: red" class=bbc_color> دکتر میرمحسن پدرام</SPAN> با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده علوم کامپیوتر و ریاضی و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی در سالن شماره ۲ دانشکده علوم برگزار شد</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: medium" class=bbc_size><SPAN class=bbc_font>.</SPAN></SPAN><BR><BR><A title="" href="http://csa-tmu.persiangig.com/document/presentations/CS-Inroduction%20Presentation%28%20Dr.Pedram%20%29.pdf" target=_blank>دانلود فایل اسلاید</A><BR style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"></FONT><FONT size=3><BR style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: medium" class=bbc_size><SPAN class=bbc_font>در ضمن سمینارهایی از این قبیل که به معرفی رشته ی علوم کامپیوتر میپردازد با حضور اساتید برجسته ی این رشته در هفته های آینده برگزار خواهد شد.</SPAN></SPAN><BR style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"></FONT>